Tidningsdistribution

Det var med tidningsdistribution verksamheten startade.

Trots intåget av internet finns det ett stort kundunderlag inom tidningsbranschen.

Vi utför transporter med morgontidningar, kvällstidningar och veckotidningar i Göteborgsregionen.

Vi transporterar tidningar från tryckeri till återförsäljare och tidningsbud.

Kontakta oss ang offert eller frågor!

Jag godkänner

14 + 3 =